Stare Aparaty

Fotorelacje z Łodzi

Kąpiel fotograficzna

Kąpiel fotograficzna - Jest to roztwór odpowiednio dobranych związków chemicznych, w którym zanurza się materiał fotograficzny w celu przeprowadzenia kolejnych reakcji chemicznych w procesach fotograficznych.

Kąpiele fotograficzne charakteryzują się ściśle określonym czasem reakcji chemicznych, a same reakcje są najczęściej dość skomplikowane, stąd ich działanie jest ściśle określone poprzez szereg precyzyjnych warunków:

  • temperatura roztworu i czas trwania kąpieli - odpowiadają w najwyższym stopniu za dynamikę, stąd ich parametry są ściśle określone, Jest możliwość zmiany proporcji pomiędzy tymi parametrami na zasadzie: im wyższa temperatura tym krótszy czas działania Wychodzenie jednak poza zakres powoduje takie efekty jak: fizyczne uszkodzenie emulsji fotograficznej, zadymienie, oraz zbyt kontrastowy lub zbyt łagodny obraz fotograficzny

  • skład chemiczny - kąpiele składają się zazwyczaj z wielu składników, które muszą być w dodatku wysokiej czystości. W wielu przypadkach po rozpuszczeniu tych składników musi upłynąć pewien czas aż ustabilizują się procesy zachodzące pomiędzy rozpuszczonymi substancjami (oraz chemią własną rozpuszczalnika), stąd świeżo przygotowanych kąpieli nie wolno stosować od razu po przygotowaniu, a bywa że istotna jest również kolejność rozpuszczania poszczególnych składników

  • stężenie roztworu - kąpiele wymagają również odpowiednich stężeń, aczkolwiek ich składniki są zestawione w taki sposób, aby zapewnić pewną nadmiarowość substancji potrzebnych do procesów, co pozwala w pewnym przedziale na zmianę stężenia kąpieli bez jej wymiany lub regeneracji, a także bez zmieniania równowagi temperatura-czas. Ponadto świeże kąpiele są przewidziane do obróbki określonej porcji materiału fotograficznego, po czym dopiero następuje korekta czasu, temperatury, lub rozpoczęcie regeneracji płynu

  • regeneracja - przy wykonywaniu większych prac, zamiast okresowej wymiany całości roztworu, stosuje się systematyczne zastępowanie porcji zużytej kąpieli przez porcje świeżego roztworu lub też poprzez dodawanie odpowiednich ilości tych składników roztworu, które się zużywają. Regeneracja może być wykonywana w sposób równomierny zgodnie z ilością obrabianego materiału fotograficznego albo też może być uzależniona od czasu stania niepracującej nagrzanej kąpieli lub też od stopnia naświetlenia materiału fotograficznego (równowaga wywoływacz - utrwalacz)

Zestawy kąpieli fotograficznych wraz z parametrami ich użycia tworzą procesy fotograficzne.

Rodzaje kąpieli fotograficznych:

  • utrwalacz- wypłukuje niewykorzystaną resztę materiału światłoczułego
  • odbielacz - usuwa obraz jawny w procesach odwracalnych

Do kąpieli fotograficznych zalicza się również płukanie.

Zobacz również:

Bibliografia:

O nas Podziękowania Regulamin Kontakt search
Code by Piotr Rogacki Design by Aleksandra Korszuń Idea & Copyrights © Paweł Piechota