Stare Aparaty

Fotorelacje z Łodzi

Dyspersja

W optyce fizycznej jest to zależność pomiędzy współczynnikiem załamania ośrodka, a częstotliwością fali świetlnej. Natomiast w chemii jest to stan rozproszenia substancji.

Jednym ze skutków dyspersji jest rozszczepienie światła na jego składniki widmowe. Wiązki światła o różnych barwach, padające na granicę ośrodków pod kątem różnym od zera, załamują się pod różnymi kątami. Efekt ten można zaobserwować, gdy światło białe pada na pryzmat i ulega rozszczepieniu na barwy tęczy.

Współczynnik załamania światła wynika z prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku. W optyce za dyspersję uznaje się też zależność prędkości rozchodzenia się światła od innych czynników np. w falowodzie określa się dyspersję modową, w której prędkość ruchu modu wzdłuż falowodu zależy od jego drogi w falowodzie.

Zobacz również:

Bibliografia:

O nas Podziękowania Regulamin Kontakt search
Code by Piotr Rogacki Design by Aleksandra Korszuń Idea & Copyrights © Paweł Piechota