Stare Aparaty

Fotorelacje z Łodzi

Akt

W sztuce (malarstwie, grafice, rzeźbie, fotografii) przetworzony środkami artystycznymi obraz nagiego ciała człowieka lub jego fragment. W fotografii uprawiany od czasu...

Amatcolor

Jedna z dawniejszych metod otrzymywania fotograficznych obrazów barwnych. Do zdjęć używało się "tripaku" o czułości około 12 DIN. Trzy wyciągi barwne dzieliło się i...

Ambrotypia

Ambrotypia - jedna z pozytywowych technik fotograficznych, stosowanych od 1852 roku, pozwalająca uzyskać jeden unikalny obraz. Jasny wyciąg srebrowy cienko wywołanej mokrej...

Amira

Amira - Jest to metoda otrzymywania barwnych obrazów fotograficznych, podobna do duxochromii. Trzy wyciągi barw kopiuje się przez położenie na trzech cienkich błonach...

Anaglif

Anaglif - Jest to obraz przestrzenny (stereoskopowy), powstały podczas oglądania dwóch przesuniętych względem siebie obrazów o różnych barwach. Efekt stereoskopowy powstaje...

Aranżacja

Aranżacja (stylizacja) - Jest to zbiór przedsięwzięć poprzedzających wykonanie zdjęć fotograficznych według z góry ustalonego i przemyślanego zamiaru twórczego. Obejmuje ona...

Archerotypia

Jest to metoda odciągania i przenoszenia na inne podłoże emulsji kolodionowej. Nazwa zaczerpnięta od nazwiska angielskiego wynalazcy F. S. Archera który opracował ją wraz z...

Chronofotografia

Chronofotografia - fotograficzne odzwierciedlanie ruchu poprzez udokumentowanie jego kolejnych faz metodą wielokrotnej ekspozycji motywu w regularnych odstępach czasu....

Cross

Proces Cross (zwany również Xpro) polega na wywołaniu materiału światłoczułego (kliszy) w procesie odpowiadającym innemu rodzajowi kliszy (wraz z użyciem chemii używanej do tego...

Fotografia alternatywna

Techniki fotograficzne do których wykorzystany jest alternatywny sprzęt (np. Aparat otworkowy) bądź też materiał światłoczuły lub proces wywołania go jest inny niż w...

1 2 następne
O nas Podziękowania Regulamin Kontakt search
Code by Piotr Rogacki Design by Aleksandra Korszuń Idea & Copyrights © Paweł Piechota