Stare Aparaty

Fotorelacje z Łodzi

Brom

Brom - Br - Jest to pierwiastek chemiczny. W fotografii główne znaczenie mają jego dwuskładnikowe związki - bromki: bromek potasowy, bromek srebrowy, Bromek sodowy. Nazwę...

Bromek potasu

Bromek potasu (KBr) - Są to drobne rozpuszczalne w wodzie białe kryształki. W fotografii stosowany jako substancja przeciwdziałająca zadymieniu (hamująca) w większości...

Bromek sodu

Bromek sodu (NaBr) - Jest to nieorganiczny związek chemiczny. Ma postać białych kryształków dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Stosowany w przemyśle fotochemicznym do wytrącania...

Bromek srebra

Bromek srebra (AgBr) - Jest to nieorganiczny związek chemiczny. Występuje w postaci proszku o żółtym zabarwieniu, ciemniejącym pod wpływem światła, trudno rozpuszczalny w...

Celuloid

Celuloid - materiał termoplastyczny, mieszanina azotanu celulozy (10 części) i kamfory jako zmiękczacza (4 części), wynaleziony w 1865 roku, produkowany od 1872 roku,...

Chlor

Chlor (Cl) - Jest to pierwiastek chemiczny w postaci gazu o żółtozielonej barwie. W fotografii główne znaczenie mają jego dwuskładnikowe nieorganiczne związki: chlorek srebrowy...

Chlorek amonu

Chlorek amonu - NH4Cl - Jest to nieorganiczny związek chloru i amonu, ciało stałe, krystaliczne, bezbarwne, dobrze rozpuszczalne w wodzie. W fotografii stosowany jest jako...

Chlorek miedzi

Chlorek miedzi - CuCl2·2H2O - Jest to nieorganiczny związek miedzi i chloru, występujący w postaci zielononiebieksich kryształków. W fotografii stosowany jako składnik...

Chlorek rtęci

Chlorek rtęci - HgCl2 - Jest to nieorganiczny związek chemiczny składający się z rtęci i chloru, występujący w postaci białych kryształków lub proszku. Zwany jest również pod...

Chlorek sodu

Chlorek sodu - NaCl - Jest to nieorganiczny związek sodu z chlorem, główny składnik soli kuchennej. Stosowany jako substancja hamująca w wywoływaczach do papierów...

poprzednie 1 2 3 następne
O nas Podziękowania Regulamin Kontakt search
Code by Piotr Rogacki Design by Aleksandra Korszuń Idea & Copyrights © Paweł Piechota